Türkiye’de Spor Yöneticiliği

Sporda Su Tüketiminin Önemi
4 Nisan 2021

Türkiye'de Spor Yöneticiliği

Spor yöneticisi; spor endüstrisi, rekreasyon ve spor sektörü ile ilgili yapılacak her türlü sportif faaliyetlerin organizasyon ve yönetim aşamasında yer alabilir. Spor yöneticileri, başarılı spor organizasyonları, sağlık kuruluşları ve iş dünyası ile ilgili her türlü spor endüstrisini birbirine bağlayan ve tüm bu faaliyetleri organize eden kişilerdir. Bu anlamda spor yöneticiliği, kendi alanında uzmanlaşmayı, kendine özgü çeşitli görev ve sorumlulukları ve bunları gerçekleştirebilecek bilgi ve becerilerine sahip olması gerekmektedir. Türkiye’de spor yöneticilerin yetiştirildiği kurumlar üniversitelerin beden eğitimi ve spor yüksekokullarıdır. Ülkemiz gerçeğinde profesyonel olarak spor yöneticiliği yapan kişilerin çok az sayıda bir bölümü bu bölümlerden mezun olmuş kişilerdir. Bu durum ülkemizdeki spor yöneticiliği alanını özetler durum diyebiliriz.

Ülkemizde spor yöneticiliği alanı ne yazık ki başarısız bir şekilde yönetilmektedir. Yöneticiler yetkinlik olarak spor yöneticiliği beceri ve kapasitesine sahip olmayan kişilerden oluştuğu için ülke sporu yeteri kadar gelişmemektedir. Ülkemizde spor yöneticiliği kavramı ne yazık ki değerini bulmuş değildir. Şirketlerde, kulüplerde, devlet kurumlarında yöneticilik departmanlarını yöneticilik mezunları değil de başka yetkinlikleri olan kişiler doldurmaktadır. Bu durum da spor sektörümüzün yeteri kadar gelişmemesine sebep olmaktadır.

Üniversitelerin spor yöneticiliği bölümlerinden mezun olan öğrencilerin kendilerini iyi yetiştirmiş olması gerekmektedir. Eğitim- öğretim yıllarında gençlerin kendilerini geliştirmiş, alan bilgisi almış, sektörde deneyim kazanmış ve spor organizasyonlarında görev almış olması ileride iyi bir yönetici olmaları için önemli nüanslardır. Günümüzde spor yöneticileri bölümü okuyan öğrenciler ya öğretmenlik ya da antrenörlük alanında kendilerini yetiştirmektedir. Öğrencilik dönemlerinde ya bir salonda Özel Eğitmen olarak çalışmakta ya da bir kulüpte eğitmenlik yapmaktadırlar. Yöneticilik alanında çalışma yapan, yöneticilik becerilerini geliştiren kişi sayısı çok azdır. Bu durumdan dolayı nitelikli spor yöneticisi yetişememektedir.

Z kuşağı olarak adlandırılan yeni kuşağın bu sorunu ortadan kaldıracak kapasiteye sahip olduğunu biliyorum. Yapmaları gereken kendilerine güvenip bir şeyleri değiştirebileceklerine inanmalarıdır. Spor sektörümüze nitelikli spor yöneticileri entegre olduktan sonra kısa süre içerisinde gözle görülür gelişmeler yaşanacağına inanıyoruz.

Yakup ATASAYAR
Spor Yöneticisi

Başvuru Yap